Octrooibureaus Belangrijke Rol in Octrooiering

Octrooibureaus zijn gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die het proces van patenten op verschillende gebieden te reguleren. Een octrooibureau feite een gouvernementele instantie of organisatie die het proces van patent teneinde verlenen of afwijzen octrooiaanvraag afhankelijk van de voorschriften voor octrooiering regelt. In het algemeen, de belangrijkste functie van een octrooibureau is om het proces van registratie en de toekenning van octrooirechten te begeleiden.

Octrooibureaus kunnen worden gecategoriseerd als federale, provinciale, lokale en internationale. Ze worden goedgekeurd door de nationale en provinciale overheden te registreren en octrooien te verlenen in Canada, de Verenigde Staten en in vele andere landen over de hele wereld. Octrooibureaus in Canada, net als enig ander rechtsgebied, van elkaar verschillen in termen van bevoegdheid, aanvraagprocedure, vergoedingen, aantal werknemers, en zelfs de locatie en diensten. Sommige octrooibureaus kunnen ook worden toegediend door octrooigemachtigden, terwijl sommige kantoren, zodat de eigenaars van het octrooirecht om hun patent diensten te beheren.

Er zijn verschillende soorten van octrooibureaus en ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Canadese octrooibureaus zijn degenen die zich bezighouden met de octrooien onder de Canadese Patent Act verleend. Deze wetgeving voorziet in het Canadese patent officer met de wettelijke gezag en de macht te verlenen octrooien voor zowel de Canadese burgers en ingezetenen.

In de VS is er een aantal octrooibureaus dat het proces octrooiverlening onder statuut Patent regelt. Echter, er zijn verschillende octrooibureaus, zoals de Federal Register Office (FRO), dat de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast is er ook octrooibureaus de verlening van de octrooien van uitvinders of geregistreerde gebruikers en rechtverkrijgenden begeleidt. Bijvoorbeeld, kan de octrooibureaus de rechten op een geregistreerde eigenaar, gevolmachtigde of uitvinder in licentie aan een derde partij. Octrooibureaus kan ook de rechten op een octrooihouder aan een gevolmachtigde van de rechten een licentie om een ​​joint venture op te richten met het.

Er zijn octrooibureaus in verschillende staten van Amerika met inbegrip van de octrooibureaus van Maryland, Texas, Georgia, Oregon en Californië. Elke octrooibureaus heeft verschillende verantwoordelijkheden en functies. Octrooibureaus bieden ook een centraal depot faciliteit voor toepassingen en documenten die bij de verwerking van alle octrooiaanvragen die door particulieren of bedrijven aan hen en hulp worden ingediend. In de VS, elk octrooibureaus biedt ook de diensten van octrooigemachtigden om zaken van octrooieerbaarheid en de juridische aspecten van de octrooien af ​​te handelen.